اسکافلد دست دوم

اسکافلد دست دوم

فروش اسکافلد دست دوم

فروش اسکافلد دست دوم

خرید و فروش تجهیزات بتنی

داربست های مثلثی و مدولار (امگا ،اسکافلد)

فروش اسکافلد دست دوم

داربست مثلثی :

جهت قالب بندی انواع سقف های دال و سقف های وسیع و سنگین در ارتفاعات بالا نظیر پل ها می توان از سیستم داربست اسکافلد استفاده کرد قالب فلزی بتن و اتصالات قالب بندی بدون نیاز به آچار و ابزاری خاصی به سادگی باز و بسته می شوند.

بار مورد نیاز زیر سقف را می توان بر حسب فاصله با یکدیگر و آرایش 14 تن در متر افزایش پیدا کند.در این نوع داربست ابتدا کفشک ها را با فاصله 120 سانتی متری از یکدیگر قرار می دهیم و مهار افقی که با پین داربست به آن متصل میشود و همچین مهاری های عرضی که باعث جلوگیری از لوزی شدن پلن می کنند استفاده کرد.


بایدتوجه داشت که این سیستم  علاوه بر ساده بودن اجرا دوام بیشتر و قیمت کمتری نسبت به دیگر داربستها می باشد .از این نوع داربست برای استفاده برای نمای ساختمان نمی شود برای این امر مناسب نیست.

فروش داربست مثلثی دست دوم

اجزای اصلی اسکافلد سیستم عبارت است از:

1-یک فریم در اندازه های 100 * 75 * 50

2- کفشک

3-مهاری عرضی

4- مهاری طولی

5-پین

6- سرجک قابل ریگلاژ

در ساختار سیستم داربست بندی برای سقف های بتنی در کشور عزیزمان حتما باید از لحاظ درستی عملکرد زیر نظر متخصص بسته شود.

تمامی اقلام دست دوم میباشد و فقط از لحاظ ایمنی و سلامت مورد تایید می باشند نه رنگ و ظاهر

در خرید خود دقت نمایید.