منوی عنوان دوگانه

[mega_menu_with_title_icon]
[mega_menu_title_item url=”http://ironweb.ir/shop/” image_url=”http://ironweb.ir/wp-content/uploads/2019/04/01.png” subtitle=”نمایش محصولات به سبک شبکه ای”] محصولات شبکه ای [/mega_menu_title_item]
[mega_menu_title_item url=”http://ironweb.ir/shop/?view=list” image_url=”http://ironweb.ir/wp-content/uploads/2019/04/02.png” subtitle=”نمایش محصولات به سبک لیستی”] محصولات لیستی [/mega_menu_title_item]
[mega_menu_title_item url=”http://ironweb.ir/cart/” image_url=”http://ironweb.ir/wp-content/uploads/2019/04/03.png” subtitle=”سبد خرید محصولات”] سبد خرید [/mega_menu_title_item]
[mega_menu_title_item url=”http://ironweb.ir/checkout/” image_url=”http://ironweb.ir/wp-content/uploads/2019/04/04.png” subtitle=”تسویه حساب محصولات”] تسویه حساب [/mega_menu_title_item]
[mega_menu_title_item url=”http://ironweb.ir/wishlist/” image_url=”http://ironweb.ir/wp-content/uploads/2019/04/05.png” subtitle=”لیست علاقه مندی محصولات”] علاقه مندی [/mega_menu_title_item]
[/mega_menu_with_title_icon]